ABOUT US

 

Image by Lena Bell

IMMART is where International Migration Meets the ARTs.

We are a Copenhagen-based non-profit arts organisation and network. // Vi er en ikke-erhvervsdrivende kunstorganisation og netværk baseret i København

Download the IMMART Policy Document here.

OUR MISSION is to diversify artscapes by increasing the access artists of foreign origin have to glocal (= global + local) opportunities, and by contributing to the discourse on art and migration. IMMART understands an artscape to be all the visible and invisible features or characteristics of the field of the arts in a given space. // VORES FORMÅL er at gøre det kunstneriske landskab (kunstskab) mere mangfoldig. Det gør vi ved at øge tilgangen kunstnere med udenlandske baggrund har til lokale såvel som globale muligheder. IMMART’s forstår et kunstskab som alle synlige og usynlige egenskaber eller karakteristikker af kunstens felt i et bestemt rum.

WHAT WE DO // HVAD VI GØR
IMMART has thus far diversified artscapes by participating in and creating projects across artistic disciplines, using primarily public space but also within the confines of cultural institutions and private businesses. In the future, we aim to provide artists with a map of the local artscapes and further facilitate access by creating new pathways to participation.  // IMMART mangfoldiggør kunstskaber ved at deltage i og skabe projekter på tværs af kunstneriske discipliner, primært i det offentlige rum, men også inden for rammerne af kulturinstitutioner og private virksomheder. I fremtiden sigter vi mod at give kunstnere et bedre overblik over de lokale artscapes og yderligere lette adgangen ved at skabe nye veje til deltagelse.

HOW WE DO IT // HVORDAN VI GØR DET
By building an active artist and cultural workers network, IMMART is continually building relationships with artists, cultural workers, businesses, institutions and organizations to create ideas and increase opportunities. // Ved at opbygge en aktiv netværk af multi-nationale kunstnere og kulturmedarbejder er IMMART danner konstant nye forhold til kunstnere, kulturarbejdere, virksomheder, institutioner og organisationer for at skabe ideer og øge muligheder.

WHERE WE DO IT // HVOR VI GØR DET
IMMART has its base in Copenhagen and works primarily in the artscapes of Denmark and the Nordic region. We are continually building relationships in the Nordic region and the rest of the world. // IMMART har sin base i København og arbejder i Danmark og Norden. Vi opbygger kontinuereligt relationer i Norden og resten af ​​verden.

WHO IS INVOLVED // HVEM GØR HVAD
IMMART connects with local people of all nationalities in different positions in society to create opportunities primarily for artists with foreign backgrounds. Click to see the artists and organisations we have worked with thus far. // IMMART danner forbindelser til de lokale befolkning fra alle nationaliteter, som deltager på forskellige måder i samfundet, for at hovedsageligt danne muligheder for lokale kunstner med udenlandske baggrund. Klik for at se kunstnere og organisationer vi har samarbejdet med. 

OUR BOARD OF DIRECTORS // BESTYRELSEN
Nicol Savinetti
Charlie Brown
Jan Pêt Khorto
Sacramento Rosello

OUR ADVISORY BOARD // RÅGIVENDE BESTYRELSEN
Sune Skadegaard Thorsen
Kirsten Mols
Yong Sun Gullach
Tina Lorien
Susanna Inkinen

OUR CORE TEAM // KERNEHOLD
Nicol Savinetti (Director & Researcher)
Sacramento Rosello (Project Coordinator & Researcher)
Tina Israni (Strategic Developer & Community Builder)
Charlie Brown (Artist Dinner Coordinator & Community Builder)
Zornitsa Stoyanova (Social Media Coordinator)
Sarah-Jayne Kristiansen (Research Assistant & Administrator)
Angélique Sanossain
(Blogger & Community Builder)
Maria Dubin (Community Builder)

ORGANISATON // ORGANISATION
Since November 2017 we have been established as a legal non-profit association (forening). The members of our board decide on the priorities of the initiative and manage the everyday operations.  Our advisory board advise on strategy and development, as well as support our mission, the artists we work with and our projects. Our core team who contribute to our continual evolution is based in the greater Copenhagen area. We are all working on a voluntary basis. // Siden november 2017 er vi etableret som en almindelig forening. Medlemmerne af vores bestyrelse beslutter sig for initiativets prioriteter og styrer hverdagens aktiviteter. Vores rådgivende bestyrelse rådgiver om strategi og udvikling, samt støtte vores mål, kunstnere vi arbejder med og vores projekter. Vores kernehold, som bidrager til vores løbende udvikling, er baseret i Stor København. Alle arbejder på frivillig basis.

CVR Nr.: 39313774
EMAIL:   info@immart.dk
PHONE: +45 20822208

FACEBOOK: IMMART Network / IMMART / @immartdk
INSTAGRAM: @immartdk
TWITTER: @immartdk

 Please do get in touch if you would like to work more closely together with us!