Goodbye 2016 … Hello 2017!!

Goodbye 2016 …
Farvel 2016 …

… and thank you for all you have brought Immigrant Art! We have had a great start-up this year in Copenhagen with #Artival2016 and three further events. We have engaged with visual, pictorial art and photographic art, and we have held two poetry and two music events. We have seen the online network grow to over 400 members and we have had wonderful encounters with artists and non-artists who are interested in what we are developing.

… og tak for alt det I har bragt til Immigrant Art! Vi har haft en fantastisk start på året i København med #Artival2016 og tre andre events. Vi har arbejdet med visuel, billedkunst og fotografisk kunst, og vi har afholdt to poesi- og to musik events. Vi har set vores online netværk vokse til mere end 400 medlemmer, og vi har haft vidunderlige møder med kunstnere og mange andre interesserede, som vil vide mere om vores udvikling.

And what are we developing … ? Well, the central goal remains the same: to create a network with and for foreign artists and facilitate the incorporation of their work into the arts scene in Denmark by participating in existing events and creating new ones. We have realized that there is a need for different kinds of creative spaces to be opened up – spaces which allow room for artistic innovation to thrive across nationalities and artistic genres. It became apparent that it is not only internationals who have been missing such a space but also Danes.

Og hvad er det så vi udvikler? Vores centrale målsætning er stadigvæk den samme; nemlig at skabe et netværk med og for udenlandske kunstnere, og facilitere inklusionen af deres arbejde i den danske kunstsfære ved at deltage i eksisterende events og ved at skabe nye muligheder. Vi har indset, at der er et behov for at kreative rum bliver åbnet op – rum som tillader artistisk innovation at vokse på tværs af nationaliteter og kunstneriske genrer. Det blev tydeligt, at dette ikke kun er et savn blandt herboende udlændinge, men også blandt danskerne selv.

The importance of working together with Danish artists and collaborators has been a cornerstone of Immigrant Art from the beginning, hence the intra-action in Immigrant Art between our members of Danish and non-Danish nationality has always been strong. So if Danish nationals are so central to Immigrant Art, why are we called Immigrant Art? What do people think about when they here and see our name? We are ourselves these questions continually within our core team, what the name means to us, what it means to others, and how and whether it includes and excludes particular groups of residents. We would love to hear your thoughts before or after watching this short video which is in Danish (download the video transcript in English here) … do leave comments below.

Vigtigheden af at arbejde sammen med danske kunstnere og danske samarbejdspartnere har været en af Immigrant Arts grundpiller lige fra starten af, og det ses i den stærke intra-aktion i organisationen mellem vores danske og ikke-danske medlemmer. Men hvis danskere og ”danskheden” er så essentiel for Immigrant Art, hvorfor kalder vi os så Immigrant Art? Hvad tænker folk når de ser vores navn? Vi stiller selv dette spørgsmål i vores interne arbejdsgrupper; hvad navnet betyder for os, hvad det betyder for andre, og om det inkluderer eller ekskluderer specifikke befolkningsgrupper.

Vi ville elske at høre jeres mening, både før og efter, at I har set denne lille video … Efterlad meget gerne kommentarer længere nede.

 

 

Interviewer: Hannah Kousholt
Filming and editing: Silas Thorn Jensen

Hello 2017 …

Hallo 2017 …

We start the year with the second Artist Dinner where ten artists will get together for some food and informal dialogue about their work. We shall also carry out an evaluation of Artival 2016, and launch Artival 2017 with an open call very soon. February shall see some of our artists getting together at CPH Art Works to sell their work, and also the start of our engagement with film: We are planning a series of film nights with Boringups Højskole, and we shall also kick off our film club in early 2017 in collaboration with Husets Biograf. We shall celebrate International Women’s Day with a series of online, print and face-to-face happenings, and we are working on other artistic endeavours with our partnersincluding Mellemfolkeligt Samvirke, Global Art Gallery and Gallerie Lorien.

Vi starter året med vores anden Kunstner Middag (Artist Dinner), hvor ti kunstnere mødes til mad og til uformel dialog omkring deres arbejde. Vi vil også udarbejde en evaulering af Artival 2016, og snarest lancere Artival 2017 med åben tilmelding. Februar vil danne ramme for CPH Art Works, hvor flere af vores kunstnere vil mødes for at sælge deres værker, og februar vil også udgøre starten for vores engagement i film: Vi planlægger nemlig en serie af film med Boringups Højskole, og vi vil tidligt i 2017 også lancere vores filmklub i samarbejde med Husets Biograf. Vi vil fejre Kvindernes internationale kampdag med en serie af online, print og face-to-face happenings, og vi arbejder på andre kunsteriske initiativer med vores partnere, b.la. inkluderende Mellemfolkeligt Samvirke, Global Art Gallery og Gallerie Lorien.

As an organization, 2017 will see us established as a legal non-profit organization, we shall begin activities in Jutland and Sweden, and we shall engage more actively in public debate starting with a conference on War, Identity and their Impact on Citizenship in January.

Som organisation, så vil 2017 danne ramme for: 1) At vi etablerer os som formel non-profit organisation. 2) Vi vil udvide vores aktiviter til også at inkluderer Jylland og Sverige. 3) Vi vil deltage mere aktivt i den offentlige debat, begyndende med en konference i januar omhandlende krig, identitet og deres påvirkning på statsborgerskabet.

We are excited about the coming year, and looking forward to meeting new members and creating space—virtually, physically and mentally—where ideas and art may flow.

Vi er spændte på det kommende år, og vi ser frem til at møde nye medlemmer og skabe nye rum – virtuelle, fysiske og åndelige – hvor idéer og kunst kan mødes.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *