Artist Dinner at Sofie’s

(Rul ned for dansk)

Artist Dinner – The Artist’s space to be an artist

by Sofie Kragh-Müller

at the dinner table_19 nov 2016At some time or another on Sunday – the day after we presented ourselves and our work – I realized that there is something incessantly rebellious about preserving art and artists as a constant in our culture.

Artists administer the voice of the individual – the individual who does not administer their own voice, and the individual who denies others freedom of expression.

The picture of a young woman who was beaten to death in the middle of a crowd in Kabul was still with me, as was every face I encountered the evening before, when we – ten artists from around the world – presented our work to one another, the picture of the woman on the street included.

I thought about the responsibility we bear and the threat artists pose in each and every concretely defined system. Is it a coincidence, I wonder, that more and more politicians in our cultures in these times are so busy chasing writers who choose not to be silent with their knowledge and opinions? Is it a coincidence that one evening in November we, 10 artists, sit and present our work to one another? Our understanding of ‘coincidence’ in the context of time and space is so poor, yet I believe it was likely neither a coincidence nor inconsequential, and we perhaps—for the very same reasons­­—should have complete admiration for fleeing and exiled artists who are now trying to practise their art in Denmark.

I thought about the book “Reading Lolita in Tehran” and Azar Nafisis introductory words:

“In the fall of 1995, after resigning from my last academic post, I decided to indulge myself and fulfil a dream. I chose seven of my best and most committed students and invited them to come to my home every Thursday morning to discuss literature. They were all women—to teach a mixed class in the privacy of my home was too risky, even if we were discussing harmless works of fiction.”

The Artist Dinner is something as harmless as a meeting of artist from around the world, but it is also the insistence on there being a workspace where artists can be artists, and not outsiders, and without any external constraints.

PARTICIPANTS OF NOVEMBER 2016 ARTIST DINNER

the artists_19 nov 2016

Josette Gestin, painter, France/USA/Denmark
Website: josettesimon.gestin

Trine Kandborg, painter, Denmark
Website: http://trinekandborg.com/

Malek Shafi’i, documentary filmmaker, Afghanistan/Canada/Denmark
Movies: https://vimeo.com/basafilm
Film Festival: ahrfestival.org
Website:www.basafilm.com

Christina Englund, writer, Denmark
Website: http://christinaenglund.dk/

Sofie Kragh-Müller, writer, Denmark
Website: http://sofiekmuller.dk/

Miriam Boolsen, dramtician, Denmark/Holland
Teater: Trailer for ANATOMY
Playwright: THE ONE and THE OTHER published in the American literature magazine ASYMPTOTE.

Lars Troels Møller, translator, Spain/Denmark
Film: Introduktion til oversætterarbejdet
Bøger: http://detpoetiskebureau.dk/produkt-tag/lars-troels-moeller/

Berit Bekker, keramiker, Danmark
Website: http://www.valbykunsthaandvaerkere.dk/Berit%20Bekker.html

Muhamad Ashaduzzman, photographer, India/Denmark
Photo gallery on Facebook

Anjuara Brishti, classical dancer, India/Denmark

————————

(På dansk)

Artist Dinner – kunstnerens plads som kunstner

af Sofie Kragh-Müller

På et eller andet tidspunkt i løbet af søndagen – dagen efter at vi havde præsenteret os selv og vores arbejde – gik det op for mig, at der er noget insisterende oprørsk i, at fastholde kunsten og kunstneren som et fælles fikspunkt i vores kultur.

Kunstnere forvalter det enkelte menneskes stemme – det menneske der ikke forvalter sin egen stemme og det menneske der nægter andre adgang til et frit udtryk.

Billedet af en ung kvinde der blev tævet til døde midt i en menneskemængde i Kabul sad stadig i mig, ligesom hvert ansigt fra aftenen før, hvor vi – ti kunstnere fra hele verden – havde præsenteret vores arbejde for hinanden, herunder klippet med kvinden på gaden.

Jeg tænkte på det ansvar vi bærer og den trussel kunstneren udgør i ethvert fast defineret system. Er det tilfældigt, tænkte jeg, at flere politikere i vores kultur i den her tid har så travlt med at gå efter forfattere, der vælger ikke at tie med deres viden og holdninger?

Er det tilfældigt, at vi en aften i november sidder ti kunstnere og præsenterer vores arbejde for hinanden? Noget knapt nok anet i tiden og sted gør, at det formentlig hverken er tilfældigt eller ligegyldigt, og at vi måske af samme grund bør nære en grænseløs beundring for de eksilkunstnere og kunstnere på flugt, der lige nu bor og forsøger at udøve deres kunst i Danmark.

Jeg tænkte på bogen ”At læse Lolita i Tehran” og Azar Nafisis indledende ord:

”I efteråret 1995, efter at jeg var ophørt med at undervise på universitetet, besluttede jeg at realisere en gammel drøm. Jeg valgte syv af mine dygtigste studerende og inviterede dem hjem til mig hver torsdag formiddag for at tale om litteratur. De syv var alle kvinder – det ville havde været for risikabelt at undervise en bladnet gruppe i mit hjem, selvom vi kun diskuterede noget så harmløst som skønlitteratur.”

Artist Dinners er noget så harmløst som et møde mellem kunstnere fra hele verden, men det er også en insisteren på et arbejdsrum for kunstneren som kunstner – ikke som fremmed, og uden en patroniser som mellemlægspapir.

Links til de medvirkende i den aktuelle Artist Dinner:

Josette Gestin, maler, Frankrig/USA/Danmark
Website: josettesimon.gestin

Trine Kandborg, maler, Danmark
Website: http://trinekandborg.com/

Malek Shafii, Filmdokumentarist, Afghanistan/Canada/Danmark
Movies: https://vimeo.com/basafilm
Film Festival: ahrfestival.org
Website: www.basafilm.com

Christina Englund, forfatter, Danmark
Website: http://christinaenglund.dk/

Sofie Kragh-Müller, forfatter, Danmark
Website: http://sofiekmuller.dk/

Miriam Boolsen, dramtikker, Danmark/Holland
Teater: Trailer for ANATOMY
Playwright: THE ONE and THE OTHER published in the american literature Magazine ASYMPTOTE.

Lars Troels Møller, oversætter, Spanien/Danmark
Film: Introduktion til oversætterarbejdet
Bøger: http://detpoetiskebureau.dk/produkt-tag/lars-troels-moeller/

Berit Bekker, keramiker, Danmark
Website: http://www.valbykunsthaandvaerkere.dk/Berit%20Bekker.html

Muhamad Ashaduzzman, fotograf, India/Danmark
Fotogalleri på Facebook

Anjuara Brishti, classical dancer, India/Danmark

 

 

Save

Save

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *